مركز امداد رسانى ملک سلمان تعداد 2,624 سبد غذايى را در برخى از شهرستان هاى استان حضرموت يمن توزيع كرده است

یکشنبه 1441/10/8 برابر با 2020/05/31
  • Share on Google+

حضرموت - 08 شوال 1441 هـ برابر با 31 مه 2020 م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان باه مكارى ائتلاف خيريه بشردوستانه امروز تعداد 2,624 سبد غذايى را در شهرستان هاى "رماه، ثمود، القف، و السوم"، تابع استان حضرموت يمن توزيع كرده است، و از آنها تعداد 15,744 نفر از نيازمندان بهرمند شده اند.
اين فعاليت ها در چهارچوب پروژه هاى بشردوستانه اى است كه كشورمان به نمايندگى از مركز امداد رسانى ملک سلمان براى بهبود وضعيت معيشتى مردم يمن در اين بحران انسانى ارائه مى دهد.
// انتهاى پيام //
17:34 LOCAL TIME 14:34 GMT
0022