ادامه ارائه خدمات درمانى در "جعده" با حمايت مرکز امداد رسانى ملك سلمان

یکشنبه 1441/10/8 برابر با 2020/05/31
  • Share on Google+

حجه - 08 شوال 1441هـ برابر با 31 مه 2020م - واس
درمانگاه هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان در مركز الجعده و با مشارکت مؤسسه "توسعه پزشكى طيبه" به ارائه خدمات درمانى خود در استان حجه در يمن ادامه مى دهد.
در طى روزهاى 22 تا 27 ماه مه 2020م، به بخش مختلف درمانگاه ها چون: اورژانس 216 نفر، کلينيک باطنى 30 نفر، کلينيک بهداشت بارورى 52 نفر، کلينيک اپيدمى 79 نفر، گروه آگاهى و آموزش 647 نفر، بخش ايمن سازى 5 نفر و كلينك جراحى 56 نفر مراجعه نمودند.
همچنين 87 نفر از خدمات بخش آزمایشی و رادیولوژی، داروهاى 392 نفر, بخش خدمات پرستارى 320 و بخش انتقال خون 5 نفر مراجعه نمودند.
//انتهاى پيام//
17:48 LOCAL TIME 14:48 GMT
0023