ادامه اجراى پروژه آب آشاميدنى و محيط زيستى در اردوگاه "الخانق" در حريب نهم، توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

یکشنبه 1441/10/8 برابر با 2020/05/31
  • Share on Google+

صنعاء - 08 شوال 1441هـ برابر با 31 مه 2020م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان در طى هفته گذشته، در چهاچوب اجرايى پروژه آب آشاميدنى و زيست محيطى جهت محافظت از جان خانواده ها يمنى در اردوگاه "الخانق" در منطقه "حريب نهم" در استان صنعاء به فعاليت هاى خود ادامه دادند.
در طى روزهاى 21 تا 27 ماه مه 2020م، مقدار 357,000 هزار ليتر آب بهداشتى، و 413,000 هزار ليتر آب آشاميدنى به مخازن اين اردوگاه پمپاژ شده است.
اجرايى اين طرح ضمن مجموعه اى از پروژه هاى بشردوستانه كشورمان براى حفاظت از جان خانواده هاى يمنى و بهبود وضعيت معيشتى آنان در اين بحران كنونى است.
// انتهاى پيام //
18:01 LOCAL TIME 15:01 GMT
0024