کلنيک‌هاى پزشکي و تغذيه‌ى مرکز امداد رساني ملک سلمان به خدمات رساني خود در اردوگاه خانق در هفت گذشته ادامه دادند

یکشنبه 1441/10/8 برابر با 2020/05/31
  • Share on Google+

صنعاء - 08 شوال 1441 هـ برابر با 31 مه 2020م - واس
کلنيک‌هاي تغذيه‌ي مرکز امداد رساني ملک سلمان به خدمات رساني خود در اردوگاه خانق واقع در منطقه‌ي حريب استان صنعا طي هفته گذشته ادامه دادند.
در روز هاى 21 تا 27 ماه مه 2020م، به بخش مختلف درمانگاه ها چون: بخش مراقبت های یکپارچه 1.377 نفر، کلینیک مراقبت های بهداشتی 718نفر، بخش خدمات پرستار 236نفر و كلينك زنان و زایمان 15 نفر مراجعه نمودند.
همچنين 839 نفر از خدمات بخش آزمایشی و رادیولوژی، داروهاى 2.451 نفر و بخش انتقال خون 9 نفر مراجعه نمودند.
//انتهاى پيام//
18:47 LOCAL TIME 15:47 GMT
0027