مرکز امداد رسانی ملک سلمان به برنامه‌ی خود برای امداد رسانی آبی و حفاظت از محیط زیست در استان حجه‌ی یمن ادامه می‌دهد

یکشنبه 1441/10/8 برابر با 2020/05/31
  • Share on Google+

حجه - 08 شوال ۱۴۴۱ هـ برابر با 31 مه ۲۰۲۰م - واس
مرکز امداد رسانی ملک سلمان در ماه مه به برنامه‌ی خود برای امداد رسانی آبی و حفاظت از محیط زیست در بخش‌های میدی، عبس، حیران، حرض و وعلان در استان حجه‌ی یمن ادامه داد.
طی 21 تا ۲7 مه ۲۰۲۰ میلادی 323,400 لیتر آب قابل ذخیره در تانکرها و 216,500 لیتر آب تصفیه شده به این مناطق ارسال شد که 6,326 نفر از آن بهره‌مند شدند.
// انتهای پیام //
19:47 LOCAL TIME 16:47 GMT
0030