والاحضرت وليعهد روز جمهورى ايتاليا را به رئيس جمهور اين كشور تبريك گفتند

دوشنبه 1441/10/9 برابر با 2020/06/01
  • Share on Google+

رباض - 09 شوال 1441هـ برابر با 01 ژوئن 2020م - واس
شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليعهد، معاون رئيس شوراى وزيران و وزير دفاع طى ارسال پيامى روز جمهورى ايتاليا را به آقاى سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهور اين كشور تبريك گفتند.
والاحضرت وليعهد در اين پيام براى ايشان مزيد سلامتى و خوشبختى و براى ملت ايتاليا مزيد پيشرفت و شکوفايى آرزو نمودند.
// انتهاى پيام //
11:41 LOCAL TIME 08:41 GMT
0004