اجرای پروژه های متعدد حمایت اجتماعی در یمن توسط مرکز ملک سلمان

دوشنبه 1441/10/9 برابر با 2020/06/01
  • Share on Google+

ریاض - 9 شوال 1441 هـ برابر با 1 ژوئن 2020 م – واس
مرکز امدادرسانی و فعالیتهای انسان دوستانه ملک سلمان برنامه های انسان دوستانه مختلف و متنوعی در یمن اجرا کرده است، و از جمله اهداف این پروژه ها حمایت اجتماعی با هدف ایجاد پایداری در استفاده از منابع داخلی و توسعه آنها و در کنار آن خودکفایی و تامین زندگی مناسب و حفظ کرامت انسانی شهروندان بوده است.
در همین راستا در بحث معیشت مردم 21 پروژه در یمن با هزینه بیش از 110 میلیون دلار از سال 2015 میلادی تاکنون در زمینه بهبود وضعیت معیشتی، تقویت قدرت جامعه برای رشد و توسعه از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای به زنان و جوانان و خانواده های نیازمند در استانهای حضرموت، شبوه، عدن، لحج و جوف اجرا شده است.
همچنین در زمینه پروژه های پشتیبانی مرکز ملک سلمان با همکاری سازمانهای بین المللی 21 پروژه با هزینه بیش از 83 میلیون دلار اجرا کرده که از جمله آنها پروژه "مهارت من در دست من" با هدف آموزشهای فنی و حرفه ای به ایتام و توزیع ابزارهای کار و فعالیت میان آنان برای ورود به بازار کار، و پروژه توانبخشی و پرورشی کودکان سربازگیری شده و آسیب دیده از جنگ در یمن با همکاری موسسه اجتماعی وثاق بوده است.
از جمله دیگر فعالیتهای مرکز اجرای پروژه "تنها نیستی" برای کفالت خانواده های ایتام در یمن از طریق توزیع کمکهای انسان دوستانه غذایی و تامین مسکن و سرپناه برای آنان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، و توزیع وسایل آموزشی و تحصیلی میان آنان در استانهای جوف، مأرب، بیضاء، صنعاء و تعز، و پروژه پشتیبانی از ایتام در تعز، ریمه، ضالع، اب و حدیده بوده است.
// انتهای پیام //
17:56 LOCAL TIME 14:56 GMT
0019