تلاش هاى ارشادى پيشگيرانه ى نمازگزاران در مسجد قباء در مدينه منوره

سهشنبه 1441/10/10 برابر با 2020/06/02
  • Share on Google+

مدينة منوره - 10 شوال 1441 هـ برابر با 02 ژوئن 2020 م - واس
نمازگزاران در مسجد قباء در مدينه منوره در ميان اجراءات پيشگيرانه با مديريت شعبه ى وزارت شئون اسلامى دعوت و ارشاد منطقه ى مدينه منوره، براى افزايش سلامتى و پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا نمازهايشان را برگزار مى كنند.
شيخ وجب بن على العتيبى مدير شعبه ى شئون اسلامى در مدينه ى منوره با بازديد از مسجد قباء از تلاش هاى انجام شده براى استقبال از نمازگزاران در مسجد قباء اطمينان حاصل كرد، از جمله اين تلاش ها كه توسط سرپرستان مسجد قباء انجام شده است، تركيب تابلوهاى ارشادى، صفحه هاى الكترونيكى براى ارشاد نمازگزاران با چندين زبان مختلف مى باشد كه توسط 130 كارمند كارهاى نگهدارى، نظافت، ضدعفونى كردن، نگهبانى، و مراقبت هاى امنيتى و اجرايى دستوالعمل هاى بهداشتى در طول 24 ساعت انجام مى شود.
// انتهاى پيام //
14:58 LOCAL TIME 11:58 GMT
0010