دوربين خبرگزارى "واس" متوفر بودن لوزام پزشكى و بهداشتى در داروخانه هاى پايتخت مقدس را رصد كرده است

سهشنبه 1441/10/10 برابر با 2020/06/02
  • Share on Google+

مكه مكرمه - 10 شوال 1441 هـ برابر با 02 ژوئن 2020 م - واس
دوربين خبرگزارى عربستان سعودى "واس" در طى بازديدهاى ميدانى خود از كليه ى داروخانه هاى پايتخت مقدس، متوفر بودن لوزام پزشكى و بهداشتى را رصد كرده است، اين تلاش ها در چهارچوب دستوالعمل هاى وزارت بهداشت براى منع شيوع ويروس كرونا و محافظت از صحت و سلامت شهروندان مى باشد.
دوربين "واس" متوفر بودن كليه ى مايحتاج دارويى هموطنان و مقيمان، به علاوه متوفر بودن مواد ضدعفونى و ماسک ها را رصد كرده است.
ارگان هاى نظارتى ذيربط در مورد متوفر بودن كليه ى مايحتاج مستهلكان بر اساس مصوبه هاى قانونى و تأكيد بر اجراءات لازم عمل مى كنند.
// انتهاى پيام //
15:23 LOCAL TIME 12:23 GMT
0012