همزمان با نزدیک بودن از سرگیری پروازهای داخلی.... فرودگاه شاهزاده محمد بن عبدالعزیز در مدینه به آمادگی خود برای پذیرش مسافران ادامه می‌دهد

سهشنبه 1441/10/10 برابر با 2020/06/02
  • Share on Google+

مدینه‌ی منوره - ۱۰ شوال ۱۴۴۱ هـ برابر با 02 ژوئن ۲۰۲۰م - واس
همزمان با نزدیک بودن از سرگیری پروازهای داخلی، فرودگاه شاهزاده محمد بن عبدالعزیز در مدینه به آمادگی خود برای پذیرش مسافران وفق پروتوکل‌های تعیین شده از سوی سازمان هواپیمایی کشور بنابر توصیه‌های وزارت بهداشت ادامه می‌دهد.
این پروتوکل‌ها شامل نصب دوربین‌های حرارت سنج در ورودی‌های فرودگاه با نظارت وزارت بهداشت، تدارک مواد ضدعفونی و ملزم کردن همه به استفاده از آن، پوشیدن ماسک و دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی می‌شود.
اداره‌ی فرودگاه شاهزاده محمد بن عبدالعزیز در مدینه‌ی منوره نسبت به رعایت قوانین و مقررات تعیین شده برای مقابله با این ویروس و ارتباط مستقیم با اداره‌ی فرودگاه در صورت نیاز تأکید نموده و برای همه آرزوی سلامتی و تندرستی کرده است.
// انتهاى پيام //
16:52 LOCAL TIME 13:52 GMT
0015