شاهزاده فيصل بن بندر گزارش هاى ميدانى ابتكارعمل "خيرات رياض" را بررسى مى كند

سهشنبه 1441/10/10 برابر با 2020/06/02
  • Share on Google+

رياض - 10 شوال 1441 هـ برابر با 02 ژوئن 2020 م - واس
شاهزاده فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه ى رياض امروز گزارش هاى ابتكارعمل "خيرات رياض" كه توسط امارت منطقه ى رياض به هدف حمايت از ابتكارعمل هاى خيريه در اين منطقه براى كاهش حجم زيان هاى ناشى از منع تردد و متوقف شدن كارها بسبب بيمارى همه گير كرونا را بررسى كرد.
اين گزارش شامل ارائه ى سبدهاى غذايى، وعده هاى غذايى براى خانواده هاى آسيب ديده و نيازمند، و كارگران مهاجر از كار افتاده، و رعايت كردن كاهش حجم زيان هاى وارده ناشى از منع تردد و تعطيلى كارها بسبب بيمارى همه گير كرونا بوده است.
شاهزاده امير منطقه ى رياض از دست اندركاران ابتكارعمل "خيرات رياض" و انجمن هاى اهلى، و تيم هاى داوطلبانه و شركت كنندگان و همكاران و همه كسانى كه در حمايت هاى مالى اين ابتكارعمل فعاليت داشته اند تشكر و قدردانى كرد، بطوريكه اين ابتكارعمل شامل تهيه ى بيش از 420000 وعده غذايى، و بيش از 15000 سبد غذايى، و 130 تن خرما، و 3700 كارتن خرما، به علاوه آماده كردن ساختمان هاى مجهز و بهداشتى براى سكونت مبتلايان، و آماده كردن وسايل الكترونيكى "آيپاد" با سيم كارت و كارت هاى انترنتى، و مواد ضدعفونى و پزشكى در شهر رياض و استان هاى منطقه بوده است.
// انتهاى پيام //
17:08 LOCAL TIME 14:08 GMT
0016