بمباران هوايى و توپخانه اى خسارت هاى فراونى را به شورشيان تروريست حوثى در شرق پايتخت يمن وارد كرده است

چهار شنبه 1441/10/11 برابر با 2020/06/03
  • Share on Google+

صنعاء - 10 شوال 1441 هـ برابر با 02 ژوئن 2020 م - واس
تعداد از نيروهاى شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران بر اثر بمباران توپخانه اى نيروهاى ارتش يمن در جبهه "نَهم" واقع در شرق صنعاء پايتخت يمن به هلاكت رسيده و تعداد ديگرى هم زخمى شدند.
به گزارش سايت رسمى وزارت دفاع يمن "سبتمبر": صبح امروز بمباران توپخانه اى نيروهاى ارتش يمن نيروهاى تقويتى شورشيان تروريست حوثى را كه به سمت مواضع خود در جبهه "نَهم" در حال حركت بودند مورد هدف قرار داد.
در همين زمينه جنگنده هاى ائتلاف حامى دولت مشروع يمن نيروهاى تقويتى اين شورشيان را در جبهه مذكور مورد هدف خود قرار دادند.
اين حمله هاى هوايى و توپخانه اى باعث منهدم شده تجهيزات نظامى آنان شد، و تعداد از نيروهاى آنان را به هلاكت رسانده، و زخمى كرد.
// انتهاى پيام //
14:45 LOCAL TIME 11:45 GMT
0009