جلسه هیأت امنای موزه ملی به ریاست وزیر فرهنگ برگزار شد

چهار شنبه 1441/10/11 برابر با 2020/06/03
  • Share on Google+

ریاض - 11 شوال 1441هـ، برابر با 03 ژوئن 2020 م - واس
هیأت امنای موزه ملی، امروز جلسه مجازی خود را به ریاست شاهزاده بدر بن عبدالله بن فرحان وزیر فرهنگ و رئیس هیأت امنای این موزه، برگزار کرد.
هدف از برگزاری این جلسه مجازی بررسی مکانیسم کاری هیأت امنا، ایجاد چارچوب مدیریتی، تعیین صلاحیت ها، مسئولیت ها و ماموریت های هیأت امنا، عنوان شده است.
دستور کار این جلسه چالش هايی فراروري موزه ملی در رابطه با هویت و مکان، ارزش و اهمیت كلكسيون، پایداری، تخصص و گسترۀ خدماتی كه ارائه می کند را مورد بحث قرار داد.
در این جلسه، اهدافی که هيأت امنا خواهان تحقق آن در آینده است مورد بحث قرار گرفت، و تحقق این اهداف با تدوین استراتژی جامع برای موزه های عربستان سعودی شروع می شود، این استراتژی به مثابه شبکه ملی يکپارچه و همه جانبه در تمامی مناطق كشور عمل مى كند، و موزه ملی مركز این شبکه موزه ای را تشکیل می دهد.
هيأت امناي موزه ملی در پایان جلسه، آیین نامه کاری هیأت را تصویب نموده و مهندس عبدالله بن حسین الذواد را به عنوان دبیر هيأت انتخاب كرد تا مسئولیت هماهنگی بین هيأت امنا و وزارتخانه و اداره موزه به عهده گرفته و تصمیمات هيأت امنا و پیگیری اجرای آن را به مدیر کل موزه ابلاغ نماید. همچنین وی ماموریت های دیگری از قبیل ترتیب و سازماندهی روابط و ارتباطات بین هیأت با نهادی ها یدیگر را به عهده دارد.
تأسیس هیأت امنای موزه ملی در چارچوب توجه و اهتمام وزارت فرهنگ به توسعه موزه ها به عنوان یکی از 16 بخش فرهنگی كه وزارت فرهنگ حمایت از آنها را به عهده دارد، صورت می گیرد.
هیأت امنای موزه ملی به رهبری شاهزاده بدر بن عبدالله بن فرحان وزیر فرهنگ، تلاش می کند تا موزه ملی را توسعه داده و به سطوح رقابتی بین المللی برساند تا با پیشرفت های فرهنگی جامعی که عربستان سعودی در سایۀ چشم انداز 2030 شاهد آن است سازگار باشد.
// انتهای پیام //
19:00 LOCAL TIME 16:00 GMT
0018