بررسی چشم انداز دراز مدت اقتصاد دیجیتال در جلسات گروه 20

جمعه 1441/10/13 برابر با 2020/06/05
  • Share on Google+

ریاض - 13 شوال 1441 هـ، برابر با 5 ژوئن 2020 م - واس
تیم اقتصاد دیجیتالی گروه 20 در جلسات متوالی مجازی در روزهای 3 و 4 ماه جاری میلادی به بررسی سیاستهای اقتصاد دیجیتال و آینده آن پرداخت.
نمایندگان کشورهای عضو گروه 20 و کشورهای مهمان و سازمانهای بین المللی و منطقه ای به بررسی آخرین وضعیت موضوعات پیشنهادی در اهداف تیم کاری اقتصاد دیجیتال و اهمیت دیجیتال سازی پرداختند.
همچنین روز اول ماه جاری جلسه گفتگویی برگزار شد و مباحث مربوط به هوش مصنوعی و نقش آن در مقابله با بحرانهای ناشی از اپیدمیها با حضور کارشناسانی از بخشهای دولتی و خصوصی و اساتید دانشگاه بررسی گردید.
در این جلسه امکان استفاده از فنآوری در بخشهای مختلف، چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در مقابله با بحرانها و نقش گروه 20 در سیاستهای مربوط به هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت.
وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 نتایج و پیشنهادات تیم کاری اقتصاد دیجیتال را در جلسه خود در ماه ژوئیه مورد بحث قرار خواهند داد.
// انتهای پیام //
16:01 LOCAL TIME 13:01 GMT
0004