ادامه ارائه خدمات درمانى "مركز الامل" در لبنان با حمايت مرکز امداد رسانى ملك سلمان

روز شنبه 1441/10/14 برابر با 2020/06/06
  • Share on Google+

عرسال - 14 شوال 1441 هـ برابر با 6 ژوئن 2020 م - واس
مركز درمانى "الامل" در شهرک عرسال در استان "البقاع" لبنان، خدمات درمانى خود را، با حمايت مركز امداد رسانى ملک سلمان، ضمن پروژه تقويت خدمات بهداشتى براى آورارگان سورى، و جامعه ى ميزبانان عرسال ادامه مى دهد.
در طى ماه مه گذشته تعداد 4,575 بيمار به اين درمانگاه مراجعه كرده اند، و از 8,123 مورد خدمت رسانى هاى مختلف به طور رايگان بهره برده اند، و اين خدمات شامل: آزمايشگاه، داروخانه، و بخش پرسدارى، همراه با رعايت كردن كليه ى اجراءات پيشگيرانه براى مقابله با شيوع ويروس كرونا "كوويد - 19" بوده است، تا اين خدمات با ايمنى كامل ارائه شوند.
به طور اجمالى در بخش بهداشت عمومى تعداد: 396 بيمار، و در بخش چشم تعداد 506 بيمار، و در بخش اورژانس تعداد 595 بيمار، و در بخش دندان پزشكى 325 بيمار، و در بخش كودكان تعداد 347 بيمار، مراجعه كننده داشته است، و همچنين در بخش گوش بينى و حنجره تعداد 412 بيمار، و در بخش استخوان تعداد 311 بيمار، و در بخش قلب تعداد 240 بيمار، و در بخش مجارى ادرارى تعداد 472 بيمار، و در بخش دستگاه گوارش تعداد 180 بيمار، و در بخش مخصوص زنان تعداد 271 بيمار، و در بخش غده و ديابت تعداد 65 بيمار، و در بخش روانشناسى تعداد 68 بيمار مراجعه كننده داشته است.
دكتر طارق شندب مدير پزشكى اين پروژه گفت: هدف از مركز درمانى "الامل" تحت پوشش قرار دادن 45000 نفر است، و براى آنان خدمات درمانى در زمينه هاى مختلف بهداشتى، روانشناسى، اجتماعى، و تغذيه اى، ارائه مى دهد، و اين علاوه بر بخش اورژانسى كه به طور شبانه روزى با در اختيار داشتن دراروخانه ى مجهز در حال ارائه خدمات بشردوستانه براى همه بيماران مى باشد.
// انتهاى پيام //
15:44 LOCAL TIME 12:44 GMT
0005