آغاز سومین مرحله از طرح بومی سازی فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر در شهرک انرژی هسته ای و تجدیدپذیر ملک عبدالله

پنج شنبه 1441/11/11 برابر با 2020/07/02
  • Share on Google+

ریاض - 11 ذوالقعده 1441هـ برابر با 2 ژوئیه 2020م - واس
شهرک انرژی هسته ای و تجدیدپذیر ملک عبدالله سومین مرحله از طرح بومی سازی فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر را آغاز کرد.
این طرح با هدف به روز رسانی و توسعه فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر و ایجاد توازن و تنوع در صنعت انرژی کشور، و کمک به رشد شرکتهای بخش خصوصی در این زمینه اجرا می شود، و شامل چهار برنامه جداگانه است که عبارتند از: بهبود نمونه اول فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر، بهبود محصول در انرژی تجدیدپذیر، بررسی نتایج بومی سازی فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر، و بازاریابی بومی سازی فنآوریهای انرژی تجدیدپذیر.
دکتر خالد بن صالح السلطان، رئیس شهرک انرژی هسته ای و تجدیدپذیر ملک عبدالله در سخنانی توضیح داد که این طرح بر پشتیبانی از محصولات داخلی در زمینه انرژی تجدیدپذیر متمرکز شده، و اضافه کرد که عربستان سعودی برای ایجاد صنعت انرژی تجدیدپذیر پایدار تلاش می کند و در این مسیر از پشتیبانی شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی کشور برخوردار است.
// انتهای پیام //
14:38 LOCAL TIME 11:38 GMT
0011