کلينيک هاى درمانى سيّار مرکز امداد رسانى ملک سلمان در شهرستان "عبس" واقع در استان حجه، همچنان در حال ارائه خدمات درمانى خود هستند

یکشنبه 1441/11/14 برابر با 2020/07/05
  • Share on Google+

حجه - 14 ذو القعده 1441 هـ برابر با 05 ژوئيه 2020 م - واس
کلينيک هاى درمانى سيّار مرکز امداد رسانى ملک سلمان با مشاركت بنياد "طيبه توسعه اى" در شهرستان "عبس" واقع در استان حجه، همچنان در حال ارائه خدمات درمانى خود هستند.
در طى تاريخ 25 ژوئن تا 1 ژوئيه 2020 ميلادى از بخش اورژانس 4 نفر، در بخش بيمارى هاى داخلى 98 نفر، در بخش آگاهى رسانى و آموزش 70 نفر، و در بخش کلينيک بهداشت زنان و زايمان 3 بيمار بهرمند شده اند.
و همچنين در بخش ارائه داروها تعداد 104 نفر، و در بخش ارجاع پزشکى 3 نفر بيمار بهرمند شده اند، و در بخش خدمات پرستارى 40 بيمار معاينه شده اند، و اين در حاليست كه 4 مورد فعاليت دفع زباله انجام شده است.
//انتهاى پيام//
19:16 LOCAL TIME 16:16 GMT
0026