4800 تُن کمک های مشتقات نفتی سعودی به استان "المهره" یمن برای تولید برق در این استان

دوشنبه 1441/11/15 برابر با 2020/07/06
  • Share on Google+

مَهَره - 15 ذوالقعده 1441هـ برابر با 06 ژوئیه 2020م - واس
برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن کمک مشتقات نفتی عربستان سعودی برای تولید و بهره برداری از برق در استان "المهره" یمن را کلید زد، این نوع کمک ها برای سومین سال متوالی به مردم این استان تقدیم می شود.
کشتی حامل 4800 تُن دیزل که بخش جدیدی از کمک مشتقات نفتی سعودی برای ماه ژوئیه به مردم استان "المهره" را تشکیل می دهد، وارد بندر "نشطون" در این استان شد.
کشورمان در طول دو سال گذشته نیز برای تامین برق در این استان کمک های مشتقات نفتی تقدیم کرده است، مقدار این نوع کمک در فصل تابستان به 4800 تُن درماه و در فصل زمستان به 3600 تُن در ماه می رسد که مجموع سالانۀ آن به 50400 تُن می رسد.
برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن، مسئولیت تحویل کمک های مشتقات نفتی سعودی در استان "المهره" را از طریق کمیته ویژه با همکاری موسسه عمومی برق و سایر نهادهای دولتی به عهده دارد.
کمک های مشتقات نفتی سعودی یکی از مهمترین پروژه های برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن در زمینۀ خدمات توسعه ای در استان "المهره" بوده و از این کمک ها در تولید برق 11 ایستگاه برق مرکزی، 82 اجتماع روستایی در مناطق بیابانی و 24 پروژه خدماتی بهره برداری آب، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، استفاده می شود.
این کمک ها در تامین برق مناطق مختلف استان "المهره" تاثیری چشمگیری داشته و بار هزینه های مالی را که قرار بود برای خرید دیزل به مصرف برسد از شانه مقامات محلی این استان برداشته است.
شایان ذکر است که مردم این استان قبل از تقدیم کمک های مشتقات نفتی سعودی، از قطعی مداوم برق رنج می بردند.
// انتهای پیام //
11:31 LOCAL TIME 08:31 GMT
0003