احساء سر سبد غذايى.. با انواع ميوه ها و سبزيجات رنگين

سهشنبه 1441/11/16 برابر با 2020/07/07
  • Share on Google+

دمام - 16 ذو القعده 1441هـ برابر با 07 ژوئيه 2020 م - واس
احساء سر سبد غذايى نامحدود با ميوه هاى رنگارنگ تابستانى، هنوز هم براى بسيارى از دوستداران محصولات کشاورزى جذاب است، زيرا اين روزها بازارهاى ميوه و سبزيجات با تشديد گرماى تابستان داراى انواع ميوه ها از جمله: "رطب، هندوانه ى زرد، بمبر، توت سياه، انجير، ليمو بنزهير و بوباى" مى باشد، علاوه بر برخى سبزيجات، بازارهاى اختصاصى خود را زنده كرده است.
اين محصولات بسيارى از مستهلكين را به بازارهاى محلى جذب مى كند که توسط کشاورزان يا فروشندگان با قيمت هاى گران يا متوسط بر اساس حجم يا كيفيت آنها عرضه مى شود، با توجه به اينکه برخى از اين محصولات زراعى مقدار، يا وجود آنها در بازارها محدود است، ساكنين و مسافران و بازديد کنندگان از اين استان ترجيح مى دهند، انواع اين ميوه ها مطابق ميل خود را در اين فصل تهيه كنند، زيرا فصل تابستان زمانى براى برداشت اين محصولات کشاورزى است که اين استان به آن مشهور شده است.
کشاورزان هر سال در اين فصل به رقابت مى پردازند تا محصولات کشاورزى خود را به عرضه كنند، و براى برداشت ميوه هاى خود عجله مى کنند؛ زيرا در فروش برخى ميوه ها با شروع فصل برداشت و اقبال مشتريان از ميوه هاى ديگرى سود فراوان ترى دارند.
//انتهاى پيام//
15:23 LOCAL TIME 12:23 GMT
0011