ادامه ارائه خدمات درمانى در "خوخه" با حمايت مرکز امداد رسانى ملك سلمان

سهشنبه 1441/11/16 برابر با 2020/07/07
  • Share on Google+

حديده - 16 ذوالقعده 1441هـ برابر با 07 ژوئيه 2020م - واس
درمانگاه هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان با مشارکت موسسه طيبه به ارائه خدمات درمانى خود در شهرك "خوخه" استان حديده در يمن ادامه مى دهد.
در طى روزهاى 25 ماه ژوئن تا 01 ماه ژوئيه 2020م, 1,541 نفر به بخش مراقبت هاى عمومى، 229 نفر به بخش جراحي، 715 نفر به بخش فرهنگي و اطلاع رساني و 185 نفر به بخش باروري مراجعه کرده اند.
همچنين 1907نفر از خدمات آزمايشگاهى، و از بخش تغذيه درمانى 26 نفر بهره مند شدند و داروهاى به 1,926 نفر تجويز شد.
// انتهاى پيام //
16:31 LOCAL TIME 13:31 GMT
0015