مرکز امداد رساني ملک سلمان به‌ کمک ‌رساني آبي و زيست محيطي خود در استان حجه يمن ادامه مي‌دهد

سهشنبه 1441/11/16 برابر با 2020/07/07
  • Share on Google+

حجه - 16 ذوالقعده ۱۴۴۱ هـ برابر با 07 ژوئيه ۲۰۲۰م - واس
مرکز امداد رسانی ملک سلمان طی هفته‌ی گذشته به‌ کمک‌رسانی آبی و زیست محیطی خود در بخش‌های ميدي، عبس، حيران، حرض و وعلان در استان حجه‌ی یمن ادامه داد.
طی مورخه‌ی 25 ماه ژوئن تا 01 ژوئيه ۲۰۲۰ میلادی 479,800 لیتر آب مخصوص ذخیره در بشکه و 290,000 لیتر آب آشامیدنی و از آن تعداد 5,600 نفر بهرمند شده است.
// انتهای پیام //
17:05 LOCAL TIME 14:05 GMT
0016