مقامات ژريم اشغالگر صهيونيستى تصميم گرفته اند 30 منزل و ساختمان را در شهرک العيسويه واقع در قدس ويران كنند

سهشنبه 1441/11/16 برابر با 2020/07/07
  • Share on Google+

قدس اشغالى - 16 ذو القعده 1441 هـ برابر با 07 ژوئيه 2020 م - واس
مقامات ژريم اشغالگر صهيونيستى امروز تصميم گرفته اند كه تعداد 30 منزل و ساختمان را در شهرک العيسويه واقع در قدس اشغالى ويران كنند.
آقاى محمد ابو الحمص عضو كميته ى متابعت "العيسويه" در مصاحبه اى اظهار داشت كه تيم تابع شهردارى ژريم اشغالگر صهيونيستى در قدس، ده ها اخطاريه ويران كردن ساختمان ها و منازل فلسطينيان اهل قدس را در محله هاى مختلف توزيع كرده است، در ميان آنها: منزل برادر اسير "سامر العيساوى، و رافت العيساوى" مى باشد كه منزل اين اسير را بولدزرهاى اين رژيم در سال 2013 ويران كردند.
//انتهاى پيام//
17:29 LOCAL TIME 14:29 GMT
0017