آژانس خبرى فلسطين برنامه هاى تحريک آميز و نژادپرستانه ى در رسانه هاى رژيم صهيونيستى را رصد كرده است

سهشنبه 1441/11/16 برابر با 2020/07/07
  • Share on Google+

قدس اشغالى - 16 ذو القعده 1441 هـ برابر با 07 ژوئيه 2020 م - واس
آژانس خبرى و اطلاع رسانى فلسطين "وفا" برنامه هاى تحريک آميز و نژادپرستانه را در رسانه هاى رژيم صهيونيستى بين روزهاى 28-6 / 4-7-2020 رصد کرده است.
اين آژانس خبرى "وفا" در گزارش خود 158 مورد از سخنان تحريک آميز و نژادپرستانه در رسانه هاى صوتى، تصويرى، و نوشتارى عبرى، و در وب سايت هاى رسانه هاى اجتماعى و شخصيت هاى سياسى و حقوقى در جامعه رژيم صهيونيستى را ارائه داده است.
اين گزارش مجموعه اى از مقالات خبرى را ارائه مى دهد که در آنها مسائل تحريک آميز و نژاد پرستانه ى صريح عليه فلسطينيان نوشته شده است، و همچنين مصاحبه هاى تلويزيونى و گزارش هاى تصويرى را در برنامه هاى خبرى، و مصاحبه ها در راديويى رژيم صهيونيستى از جمله برنامه هاى محبوب در نزد عموم مردم را بررسى كرده است.
//انتهاى پيام//
17:44 LOCAL TIME 14:44 GMT
0018