خبرگزارى "واس" فرآوانى محصولات كشاورزى در استان بارق را رصد كرده است

سهشنبه 1441/11/16 برابر با 2020/07/07
  • Share on Google+

محايل - 16 ذو القعده 1441 هـ برابر با 07 ژوئيه 2020 م - واس
اين روزها کارخانجات گندم و آرد در استان بارق، شاهد فرآوانى مقادير زيادى از: "ارزن، جو، کنجد و ذرت از انواع و اقسام آن ها" مى باشد، زيرا يکى از شاخه هاى امنيت غذايى در كشورمان به حساب مى آيد.
امروز در بازديد خبرى خبرگزارى عربستان سعودى در بازارهاى فروش غلات و کارخانه هاى توليد آرد، دوربين "واس" فرآوان بودن انواع غلات با مقادير فرآوان، را كه کشاورزان بارق و مراکز تابع آن عرضه كرده بودند، را به تصوير كشيده است.
//انتهاى پيام//
17:51 LOCAL TIME 14:51 GMT
0020