وزارت آموزش اقدام به راه اندازى فعاليت هايى به عنوان: "چالش شركت هاى تازه تأسيس در زمينه ى كويد - 19" با شركت 500 مبتكر و كارآفرين كرده است

یکشنبه 1441/11/21 برابر با 2020/07/12
  • Share on Google+

رياض - 21 ذو القعده 1441 هـ برابر با 09 ژوئيه 2020 م - واس
فعاليت هاى چالش شركت هاى تازه تأسيس "كويد - 19 آنلاين" بصورت مجازى با حضور دكتر ناصر العقيلى معاون وزارت آموزش در بخش تحقيقات و ابتكارات راه اندازى شد، هدف از برگزارى اين فعاليت ها دعوت از 500 نفر مبتكر و كارآفرين در مناطق مختلف كشورمان است تا در اين همايش مجازى به تبادل افكار مبتكرانه و ايجاد حلول فعّال در ارتباط با بيمارى همه گير كرونا در بين روزهاى 9 تا 11ژوئيه 2020م بپردازند.
دكتر العقيلى در سخنان مراسم افتتاحيه توضيح داد: اين رقابت ها ابتكار عمل مثبتى در جهت تحول ايده هاى پيشگامانه است که براى دانش آموزان دختر و پسر فراهم شده است، و إن شاء الله اين افكار به شركت هاى سودمند اقتصادى، و اجتماعى تبديل خواهند شد، وى خاطرنشان كرد: تغييرى که در جهان پس از بيمارى همه گير "کويد - 19" حكم فرما مى شود بايد خودمان را براى آن آماده كنيم، همانطور که انتظار مى رود در طى برگزارى اين مسابقه به ايده هاى خلاقانه و مبتكرانه براى تبديل شدن به نوآورى هايى در محورهاى مختلف دست يافت تا آنها را در راستاى رفع اين چالش ها بكار گرفت، وى از حمايت هاى ارائه شده از سوى مقامات خردمند كشورمان تحت حمايت دولت خادم حرمين شريفين، و شاهزاده وليعهد - حفظهما الله - و پيگيرى وزير آموزش براى دانش آموزان دختر و پسر در زمينه ى كارآفرينى قدردانى كرد.
از سوى ديگر استاد احمد الشمرى مدير کل اداره نوآورى و کارآفرينى در وزارت آموزش، به بررسى وظايف اداره نوآورى و کارآفرينى به نمايندگى بخش پرورش نوآورى ها، حمايت از شرکت هاى تازه تأسيس، توجه به مالکيت معنوى و ثبت اختراعات و هماهنگى بين وزارت و مراکز نوآورى، هماهنگى بين وزارت آموزش و مراكز نوآورى ها براى حمايت از سيستم هاى راهبردى كارآفرينان و مهمترين نوآورى هايى که اين وزارتخانه آنها را حمايت كرده پرداخت، تا دانشگاه هاى سعودى را به دانشگاه هاى پيشگام در اين زمكينه ها تبديل كند، از جمله اين فعاليت ها: (ابتکارعمل توسعه ى قابليت هاى راهبردى در دانشگاه ها و مراکز نوآورى و انتقال فناورى، ابتکار عمل تمكين باشگاه هاى نوآورى و کارآفرينى دانشجويى، و ابتکار عمل اجراى راه حل ها براى پروژه هاى فارغ التحصيلى، و تأسيس سايت هاى ابتکارى براى آموزش کارآفرينان، و تأسيس آزمايشگاه هاى نوآورى سيّار)، مى باشد.
//انتهاى پيام//
17:45 LOCAL TIME 14:45 GMT
0019