نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى دو نفر فلسطينى را در استان الخليل بازداشت كردند

یکشنبه 1441/11/21 برابر با 2020/07/12
  • Share on Google+

الخليل - 21 ذو القعده 1441 هـ برابر با 12 ژوئية 2020 م - واس
نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز دو نفر فلسطينى را در استان الخليل واقع در جنوب كرانه باخترى بازداشت كردند.
به گزارش منابع امنيتى و محلى در الخليل: نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز آقاى: "على ابو عرام" ساكن روستاى "يطا" واقع در جنوب الخليل، و آقاى: "سراج اسحاق ابوهشهش" ساكن اردوگاه "الفوار" را بازداشت كردند.
در همين زمينه، نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى به چندين محله در شهر الخليل حمله کردند، ايست بازرسى هاى نظامى را در ورودى شهرهاى "اذنا و دورا" برپا کردند، وسايل نقليه ى شهروندان را متوقف مى کردند، و آنها را جستجو كرده و کارت هاى سرنشينان خودروها را بررسى مى کردند.
//انتهاى پيام//
18:06 LOCAL TIME 15:06 GMT
0021