درمانگاه‌های سیار مرکز امداد رسانی ملک سلمان در بخش عبس استان حجه‌ی یمن به خدمات رسانی خود ادامه می‌دهند

یکشنبه 1441/11/21 برابر با 2020/07/12
  • Share on Google+

حجه ۲۱ ذوالقعده ۱۴۴۱ هـ برابر با ۱۲ ژوئیه‌ی ۲۰۲۰م واس
درمانگاه‌های سیار مرکز امداد رسانی ملک سلمان با همکاری مؤسسه‌ی طیبه در بخش عبس استان حجه‌ی یمن به خدمات رسانی خود ادامه می‌دهند.
طی ۲ تا ۸ ژوئیه‌ی ۲۰۲۰م ۵ نفر به بخش اورژانش، ۱۴۱ شخص به بخش داخلی و گوارش، ۹۰ شخص به بخش اطلاعات پزشکی، ۹ بیمار به بخش بهداشت تولید، ۵۲ بیمار به بخش پرستاری، دو نفر به بخش انتقالات مراجعه کرده و برای ۱۶۱ بیمار داروهای لازم داده شده است، کما اینکه ۵ مورد فعالیت از بین بردن زباله‌ها انجام شده است.
//انتهاى پيام//
19:36 LOCAL TIME 16:36 GMT
0025