دبيرخانه عمومى شوراى همكارى خليج عربى دومين همايش خود را در زمينه "تأثيرات بيمارى همه گير كرونا در بخش برق و آب" برگزار كرد

دوشنبه 1441/11/22 برابر با 2020/07/13
  • Share on Google+

رياض - 22 ذو القعده 1441 هـ برابر با 13 ژوئيه 2020 م - واس
دبيرخانه عمومى شوراى همكارى خليج عربى امروز به صورت مجازى دومين همايش خود را در زمينه ى "تأثيرات بيمارى همه گير كرونا (كويد - 19) در بخش برق و آب" برگزار كرد.
اين همايش با هدف بهره مندى و تبادل تجربه ها بين وزارتخانه ها و كميته هاى خليجى در رابطه با برق و آب، بويژه چالش هاى ايجاد شده بسبب بيمارى همه گير کرونا در زمينه ى دستيابى به، امنيت، برق و آب، و تبادل تجربه ها در مورد بررسى راهبردهاى مديريت بخش بحران، و تدوين و بررسى برنامه هاى ادامه دار تجارتى برگزار شده است.
شرکت کنندگان همچنين در مورد تجربيات خود در زمينه ى راهبردهاى بازيابى بحران ها و بلاياى طبيعى و برنامه هاى بلند مدت براى همزيستى با کرونا و بازگشت به محل کار گفتگو کردند.
در اين همايش بيش از 30 شرکت کننده و کارشناس به نمايندگى از وزارتخانه هاى برق و آب در کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى شركت كرده بودند، علاوه بر كميته ى ارتباط برق در کشورهاى خليج عربى، و انجمن علوم و فناورى آب در کشورهاى خليج عربى در اين همايش شرکت داشتند.
//انتهاى پيام//
15:25 LOCAL TIME 12:25 GMT
0015