به هلاكت رسيدن تعدادى از شورشيان حوثى با آتش ارتش يمن در جبهه "صرواح" استان مأرب

سهشنبه 1441/11/23 برابر با 2020/07/14
  • Share on Google+

مأرب - 22 ذو القعده 1441 هـ برابر با 13 ژوئيه 2020 م - واس
تعدادى از شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران امروز با گشودن آتش ارتش ملى يمن در جبهه "صرواح" واقع در استان مأرب به هلاكت رسيدند.
به گزارش سايت "سبتمبر" كه سخنگوى رسمى ارتش ملى يمن است: نيروهاى ارتش ملى يمن صبح امروز در طى يک ضد حمله به مواضع تجمع شورشيان حوثى در جبهه "صرواح" حمله كردند، كه در طى اين حمله تعدادى اين شورشيان را به هلاكت رساندند، و بقيه ى آنان پا به فرار گذاشتند.
در همين زمينه، شورشيان تروريست حوثى در طى درگيرى با نيروهاى ارتش ملى يمن در مکان هاى جداگانه اى در استان جوف، تعدادى از آنان كشته و زخمى شدند.
//انتهاى پيام//
17:31 LOCAL TIME 14:31 GMT
0016