اتحاديه پزشکان عرب برنامه اى يکپارچه در مورد کمک هاى اوليه در زمان کورونا برگزار مى کند

سهشنبه 1441/11/23 برابر با 2020/07/14
  • Share on Google+

قاهره - 22 ذو القعده 1441 هـ برابر با 13 ژوئيه 2020 م - واس
مركز عربى آموزش هاى بهداشتى "وعى" كه وابسته به اتحاديه پزشکان عرب است، برنامه اى يکپارچه در مورد اساسيات کمک هاى اوليه از طريق فناورى "زووم"، و بر روى صفحه هاى خود در سايت ها و برنامه هاى ارتباط جمعى در فصل تابستان تحت عنوان: "کمک هاى اوليه در زمان کورونا" برگزار مى كند.
مرکز "وعى" در بيانيه اى اظهار داشت: برنامه کمک هاى اوليه با هدف آموزش تعداد بيشترى از شهروندان در منطقه عربى، در زمينه مهارت هاى کمک هاى اوليه در طول تابستان، به ويژه با شيوع ويروس كرونا، بيانگر اين است که اين برنامه به بخش هاى مختلف جامعه اعم از دانش آموزان و فارغ التحصيلان دانشکده هاى نظرى و علمى و عموم مردم آموزش ارائه مى دهد.
اين آموزش ها شامل دوره هاى کمک هاى اوليه در زمينه ى برخورد صحيح با حالت هاى تنفس مصنوعى، خفگى، سکته قلبى، تنگ نفسى، خونريزى، زخم ها، سوختگى، بى هوشى، ضعف ديابت، احتقان و مسموميت است.
علاوه بر کمک هاى اوليه، اين برنامه همچنين شامل بخش هايى است که به افزايش آگاهى در مورد راه هاى انتشار ويروس کرونا، و نحوه جلوگيرى از آن بر اساس آخرين منابع و توصيه هاى علمى سازمان هاى جهانى بهداشت مى باشد.
اين برنامه همچنين بخش هايى را براى نحوه بازگشت تدريجى "بازگشت ايمن" به زندگى طبيعى و همزيستى با بيمارى همه گير، به ويژه با برداشتن كامل ممنوعيت هاى مربوط به شيوع ويروس كرونا در سراسر جهان، و مقدمات جداسازى منازل براى بيماران مبتلا به کرونا، و همراهان اين بيماران را ارائه مى دهد.
//انتهاى پيام//
19:54 LOCAL TIME 16:54 GMT
0024