سازمان استاندارد، اندازه ها و کیفیت سعودی... تاثیر و نقش مهم در زمینه استاندارد و کیفیت در جهان اسلام

چهار شنبه 1441/11/24 برابر با 2020/07/15
  • Share on Google+

ریاض - 24 ذوالقعده 1441 هـ، برابر با 15 ژوئیه 2020 م - واس
سازمان استاندارد، اندازه ها و کیفیت عربستان سعودی تاثیر و نقش مهم و بارزی در سطح جهان اسلام در زمینه فعالیتهای مربوط به استاندارد، اندازه ها و کیفیت ایفا می کند.
اعضای مرکز استاندارد و اندازه های کشورهای اسلامی (SMIIC) عربستان سعودی را به عنوان رئیس هیئت مدیره مرکز و دکتر سعد بن عثمان القصبی، مدیر سازمان استاندارد و کیفیت سعودی را به عنوان رئیس هیئت مدیره این مرکز در دوره 2018 - 2020 انتخاب کرده اند، که همین امر نشان دهنده جایگاه سازمان در سطح جهان اسلام است.
سازمان استاندارد کشورمان در چند مجلس و کمیته اصلی مرکز استانداردهای جهان اسلامی مشارکت دارد که از جمله آنها هیئت مدیره، شورای تصویب و شورای اندازه هاست، ضمن اینکه در 15 کمیته فنی تابع مرکز از جمله کمیته امور غذای حلال، کمیته انرژی تجدیدپذیر و کمیته نیازمندیهای حمل و نقل کالاهای خطرناک عضویت دارد.
لازم به ذکر است عربستان سعودی بر اساس فرمان پادشاهی صادر شده در سال 1434 به شماره 23/ م به مرکز استانداردها و اندازه های کشورهای اسلامی پیوست، و سازمان استاندارد، اندازه ها و کیفیت عربستان سعودی در تاریخ 15 / 4 / 2013 به عضویت کامل مرکز در آمد.
// انتهای پیام //
14:03 LOCAL TIME 11:03 GMT
0009