جيبوتى مراحل تصويب منشور تأسيس شوراى كشورهاى عربى و آفريقاى حاشيه نشين درياى سرخ و خليج عدن، را تكميل كرده است

چهار شنبه 1441/11/24 برابر با 2020/07/15
  • Share on Google+

رياض - 23 ذو القعده 1441هـ برابر با 14 ژوئيه 2020م - واس
جمهورى جيبوتى اجراءات لازم براى تصويب منشور تأسيس شوراى کشورهاى عربى و آفريقا حاشيه نشين درياى سرخ و خليج عدن را به اتمام رسانده است که در 6 ژانويه سال 2020 م در رياض به امضاى وزراى امور خارجه اين کشورهاى حاشيه نشين رسيده بود.
آقاى ضياء الدين بامخرمه سفير جمهورى جيبوتى در رياض، اظهار داشت: "دولت جمهورى جيبوتى دعوت عربستان سعودى براى تأسيس شوراى کشورهاى عربى و آفريقايى حاشيه نشين درياى سرخ و خليج عدن را بسيار حايز اهميت مى داند، و در اين راستا اقدامات لازم براى تصويب منشور تأسيس اين شورا را تكميل كرده است".
وى افزود: رهبران و مردمان اين کشورها براى ايجاد ثبات، توسعه و همکارى هاى مثمر اقتصادى و سياسى، درباره تأسيس اين شوراى بلندپروازانه ابراز اميدوارى مى كنند، و از الله متعال خواستار راه اندازى پر برکت و موفقيت آميز اين شورا در اسرع وقت شد که مقر آن در رياض خواهد بود.
//انتهاى پيام//
17:50 LOCAL TIME 14:50 GMT
0017