مرکز ملک سلمان پروژه های مختلف بهبود وضعیت معیشتی و تحقق توسعه پایدار در یمن اجرا می کند

پنج شنبه 1441/11/25 برابر با 2020/07/16
  • Share on Google+

ریاض - 25 ذوالقعده 1441 هـ، برابر با 16 ژوئیه 2020 م - واس
مرکز امدادرسانی و فعالیتهای انسان دوستانه ملک سلمان پروژه های انسان دوستانه مختلفی برای بهبود وضعیت معیشتی و تحقق توسعه پایدار و حمایت اقتصادی، اجتماعی و روحی از خانواده ها در سطح یمن اجرا کرده است.
از جمله این پروژه ها پروژه ارائه کمکهای کسب درآمد فوری زندگی برای پناهجویان و آوارگان یمنی بوده که با همکاری سازمان غذا و کشاورزی (فائو) از تاریخ 15 / 7 / 2015 تا 15 / 7 / 2016 میلادی اجرا شده، و 554486 نفر از آن بهره مند گشتند.
پروژه حمایت از جامعه مدنی با هدف ارائه کمکهای روحی و اجتماعی به قربانیان با همکاری پروژه عمرانی سازمان ملل از تاریخ 1 / 1 / 2015 تا 1 / 1 / 2016 میلادی اجرا شد و 3704 نفر از آن استفاده کردند.
یکی دیگر از این پروژه ها پروژه تقویت نهادهای نجات زندگی بود که با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل از تاریخ 9 / 1 / 2015 تا 29 / 2 / 2016 میلادی اجرا شد و 313375 نفر از آن بهره مند شدند.
پروژه پشتیبانی و کفالت ایتام نیز با همکاری سازمان جهانی یمنی از تاریخ 23 / 7 / 2017 تا 23 / 4 / 2018 میلادی اجرا شد و یکصد خانواده از آن استفاده کردند.
پروژه "مهارت من در دست من" با هدف بهبود روشهای کسب درآمد ایتام با همکاری ائتلاف انسان دوستانه "الخیر" از تاریخ 1 / 7 / 2018 تا 30 / 10 / 2018 میلادی اجرا شد که 1750 جوان از خانواده های ایتام در آن شرکت کردند.
پروژه "تنها نیستی" برای کفالت خانواده های ایتام زیان دیده از بحران یمن نیز با همکاری ائتلاف الخیر از تاریخ 12 / 1 / 2018 تا 12 / 1 / 2019 میلادی اجرا شد که 1680 نفر از جوانان خانواده های ایتام از آن بهره بردند.
مرکز ملک سلمان همچنین پروژه بهبود زندگی و تقویت توانایی جامعه برای مقاومت را با همکاری ائتلاف الخیر از تاریخ 5 / 6 / 2018 تا 5 / 8 / 2019 میلادی اجرا کرد که 3750 نفر در آن شرکت کردند.
پروژه توانبخشی و بازگرداندن کودکان سربازگیری شده نیز توسط مرکز از تاریخ 9 / 9 / 2017 تا 1 / 8 / 2019 میلادی اجرا شد که بسیاری از کودکان سربازگیری شده را با استفاده از دوره های آموزشی و فرهنگی و اردوهای تفریحی آماده بازگشت به محیط جامعه نمود.
از جمله دیگر پروژه ها پروژه کمک به پذیرش دانش آموزان پناهجو و آواره در جوامع میزبان بود که با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت از تاریخ 5 / 6 / 2018 تا 4 / 1 / 2020 میلادی اجرا شد و 3468 نفر در آن شرکت کردند.
همچنین پروژه پشتیبانی فراگیر از کشاورزی در میان خانواده های نیازمند در استانهای حدیده و تعز با همکاری سازمان غذا و کشاورزی (فائو) از تاریخ 6 / 5 / 2018 تا 31 / 3 / 2020 میلادی اجرا شد و 8400 نفر از کشاورزان از آن بهره مند شدند.
مرکز ملک سلمان همچنین پروژه "بذرة امان" را از تاریخ 22 / 3 / 2020 تا 22 / 3 / 2021 میلادی اجرا می کند و بیش از 600 پسر و دختر یتیم از آن استفاده می کنند.
// انتهای پیام //
14:19 LOCAL TIME 11:19 GMT
0009