ادامه ارائه خدمات پزشكى در اردوگاه زعترى توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1441/11/25 برابر با 2020/07/16
  • Share on Google+

عمان - 25 ذوالقعده 1441هـ برابر با 16 ژوئيه 2020م - واس
درمانگاه هاى مركز امداد رسانى ملک سلمان به ارائه خدمات پزشكى در اردوگاه زعترى اوارگان سوريه در اردن ادامه مى دهد.
ديروز تعداد 427 بيمار از حالت هاى مختلف به اين درمانگاه ها مراجعه كرده اند، بطوريكه مراجعه كنندگان بخش بهداشت عمومى تعداد 38 بيمار، و در بخش كودكان تعداد 99 بيمار و در بخش مخصوص زنان تعداد 63 بيمار مراجعه كننده داشته است، و همچنين در بخش گوش بينى و حنجره تعداد 18 بيمار، و در بخش دستگاه گوارش تعداد 62 بيمار و در بخش دندان پزشک 16 مراجعه كننده داشته است.
همچنين 48 بيمار از خدمات آزمايشگاهى، و 16 نفر از خدمات بخش راديولوژى بهره مند شدند و داروهاى به 305 بيمار تجويز شد.
// انتهاى پيام //
16:05 LOCAL TIME 13:05 GMT
0015