نشست مقامات ارشد سازمان همکارى اسلامي و اتحاديه اروپا

پنج شنبه 1441/11/25 برابر با 2020/07/16
  • Share on Google+

جده - 25 ذو القعده 1441 هـ برابر با 16 ژوئيه 2020 م - واس
مقامات ارشد سازمان همکارى اسلامي و اتحاديه اروپا امروز از طريق تماس تصويرى در چهارچوب همكارى ها و مشاوه هاى مشترک نشستى را برگزار كردند.
در اين نشست درباره تعدادى از موضوعات منطقه اى و بين المللى با دغدغه هاى مشترک مشاورات و تبادل نظر صورت گرفت که علاوه بر بررسى و ارزيابى همکارى هاى موجود بين سازمان همکارى اسلامى و اتحاديه اروپا و بررسى چشم اندازهاى تقويت اين همکارى ها در چندين زمينه بويژه مبادلات فرهنگى، تقويت نقش زنان، توسعه شايستگى ها و مبارزه با اسلام هراسى و حمايت از گفتمان خويشتن دارى، و اهميت هماهنگى مداوم در مورد حقوق بشر مورد تأکيد قرار گرفت.
در پايان اين نشست، توافق شد که اين مشاوره ها در دفتر مرکزى دبيرخانه عمومى سازمان همكارى اسلامى در استان جده ادامه يابد.
//انتهاى پيام//
16:29 LOCAL TIME 13:29 GMT
0018