بهداشت: بيش از 153 هزار بازديد توسط تيم هاى الزامى مبارزه با بيمارى ها در مؤسسات بهداشتى براى تأكيد از اجراى دستورالعمل هاى پيشگيرانه به عمل آمده است

دوشنبه 1441/12/13 برابر با 2020/08/03
  • Share on Google+

رياض - 13 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 03 اوت 2020 م - واس
تيم هاى الزامى وزارت بهداشت بيش از 153 هزار بازديد جزئى داشته اند كه هدف از اين بازديدها در بخش ها بهداشتى و تخلفات دستورالعمل ها در همه ى مناطق كشورمان بوده است.
اين بازديدها شامل: بازديد از انواع مؤسسات بهداشتى، از جمله بيش از 37 هزار بازديد بيمارستانى، و بيش از 39 هزار بازديد از مجمع هاى پزشكى و بيش از 6800 بازديد از مراكز قلب و دياليز و بيش از 69 هزار بازديد از بخش هاى تأسيساتى داروخانه اى بوده است.
وزارت بهداشت اظهار داشت: بازديدها نظارتى و ارشادى روزمره اى از آغاز ماه فوريه گذشته بهدف ارتقاء سطع التزام مؤسسات بهداشتى در بيمارستان ها، مجمع ها پزشكى و داروخانه ها ومؤسسات بهداشتى ديگرى براى تأكيد بر التزام به اجراءات پيشگيرانه از ويروس كرونا (كويد - 19) بوده است، از جمله: التزام به پوشيدن ماسک، فاصله گذارى اجتماعى، و همچنين التزام اداره اين مراكز به شروط بهداشتى و دستورالعمل هاى تصويب شده ى بهداشتى و فراهم آوردن وسايل لازم براى سلامتى بيماران بوده است.
وزارت بهداشت همچنين بيان كرد كه بيش از 5 هزار تخلفات را ثبت كرده است، و آنها را به كميته هاى تخلفاتى ارجاع داده است، و همچنين بيش از 150 هزار مورد بسته شده اين امكان را داشته است، و بيشترين اين موارد جهت تخلفات در اجراءات پيشگيرانه تا تصحيح آنها بوده است، بطوريكه تعداد بسيار زيادى از اين تأسيسات بهداشتى بعد از اجراءات لازم و پرداخت جريمه ها دوباره فعاليت خود را از سر گرفته اند.
وزارت بهداشت همه دست اندركاران و فعّالان بهداشتى را تشويق كرد تا به شروط بهداشتى كه در لايحه هاى بهداشتى و اجراءات و تدابير پيشگيرانه كه در كشورمان براى محافظت از بيماران تصويب كرده، التزام داشته باشند، و همچنين براى عدم بسته شدن اماكن بهداشتى و جريمه هاى مالى كه تا 300 هزار ريال مى رسد، و باعث بسته شدن اين اماكن و مصادره كرده مجوزهاى بهداشت اين مؤسسات و كاركنان آنها تا مدت دو سال خواهد رسيد.
// انتهاى پيام //
17:05 LOCAL TIME 14:05 GMT
0010