خنثى سازى 1,327 مين در يمن در چارچوب پروژه "مسام" مرکز ملک سلمان

دوشنبه 1441/12/13 برابر با 2020/08/03
  • Share on Google+

رياض - 13 ذوالحجه 1441هـ برابر با 03 اوت 2020م - واس
پروژه خنثى سازى مين "مسام" مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان در هفته آخر از ماه ژوئيه موفق به خنثى سازى 1,327 مين در مناطق مختلف يمن شده است.
از ميان مينهاى خنثى شده يك مين ضدنفر، 96 مين ضد تانک و 1,229 ذخائر غير منفجره و يك مورد مواد منفجره بوده است.
به اين ترتيب مجموع مينهاى خنثى شده توسط اين پروژه از ابتداى اجراى آن تاکنون به 177,637 مين رسيده که توسط شبه نظاميان حوثى تابع ايران در مناطق مسکونى و مدارس و زمينهاى مردم يمن کاشته شده است.
// انتهاى پيام //
17:22 LOCAL TIME 14:22 GMT
0012