دیدار سفیر خادم حرمين شریفین در بیروت با مدیرکل امنیت نیروهای داخلی لبنان

سهشنبه 1441/12/14 برابر با 2020/08/04
  • Share on Google+

بیروت - 14 ذوالحجه 1441هـ، برابر با 04 اوت 2020 م - واس
استاد ولید بن عبدالله بخاری سفیر خادم حرمين شریفین در لبنان، با سرلشکر عماد عثمان مدیرکل امنیت نیروهای داخلی لبنان، دیدار کرد.
سفیر خادم حرمين شریفین و مدیرکل امنیت نیروهای داخلی لبنان در این دیدار موضوعات مورد اهتمام مشترک را بررسی نمودند.
// انتهای پیام //
16:07 LOCAL TIME 13:07 GMT
0009