مركز امداد رسانى ملک سلمان وسايل اسكان دهى در شهرستان رازح در صعده يمن را توزيع كرده است

سهشنبه 1441/12/14 برابر با 2020/08/04
  • Share on Google+

صعده - 14 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 04 اوت 2020 م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان با همكارى ائتلاف خيرىه و بشردوستانه ديروز وسايل اسكان دهى را كه شامل: 40 چادر، 80 پتو، 40 كيف حاوى وسايل اسكان دهى را در "عزله الازهور" واقع در شهرستان رازخ تابع استان صعده يمن توزيع كرد، و از آنها تعداد 705 نفر بهرمند شدند.
اين كمک هاى بشردوستانه توسط كشورمان با نمايندگى مركز امداد رسانى ملک سلمان براى فرزندان يمنى و ملت يمن برادر توزيع مى شود.
// انتهاى پيام //
18:45 LOCAL TIME 15:45 GMT
0012