مركز امداد رسانى ملک سلمان اجراى پروژه آب رسانى و زهكشى در استان حجه يمن را ادامه مى دهد

سهشنبه 1441/12/14 برابر با 2020/08/04
  • Share on Google+

حجه - 14 ذوالحجه 1441هـ برابر با 04 اوت 2020 م – واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان اجراى پروژه آب رسانى و زهكشى در شهرستان هاى: "ميدى، عبس، حيران و حرض" واقع در استان حجه يمن را ادامه مى دهد.
اين مركز در طى روزهاى 23 ژوئيه تا روز 29 ژوئيه مقدار 268.800 لتر آب شست وشو را به تانكرهاى اين مناطق پمپاژ كرده، و مقدار 179,200 لتر آب آشاميدنى را نيز به تانكرهاى اين مناطق پمپاژ كرده است، و همچنين تعداد 93 كيف حاوى مواد بهداشتى توزيع كرده است، به علاوه انتقال زباله ها در اردوگاه آورارگان به اماكن مخصوص انجام داده است، و از اين پروژه تعداد 6,320 نفر بهرمند شده اند.
// انتهاى پيام //
18:47 LOCAL TIME 15:47 GMT
0013