ادامه ارائه خدمات درمانى در "ميدى" با حمايت مرکز امداد رسانى ملك سلمان

چهار شنبه 1441/12/15 برابر با 2020/08/05
  • Share on Google+

حجه - 15 ذوالحجه 1441هـ برابر با 05 اوت 2020م - واس
درمانگاه هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان در مركز الجعده و با مشارکت مؤسسه "توسعه پزشكى طيبه" به ارائه خدمات درمانى خود در استان حجه در يمن ادامه مى دهد.
در طى روزهاى 23 تا 29 ماه ژوئيه 2020م، به بخش مختلف درمانگاه ها چون: اورژانس 481 نفر، کلينيک باطنى 193 نفر، کلينيک بهداشت بارورى 80 نفر، در بخش بيماري‌هاي واگيردار 174 نفر, و در بخش آگاهى رسانى و آموزش 843 نفر, در بخش ارجاع پزشکى 6 نفر مراجعه نمودند.
همچنين در بخش خدمات پرستارى 492 بيمار بهره مند شدند و داروهاى به 1.120 بيمار تجويز شد.
//انتهاى پيام//
16:21 LOCAL TIME 13:21 GMT
0016