ادامه اجراى پروژه آب و محيط زيست مرکز ملک سلمان در بخش خوخه استان حديده

چهار شنبه 1441/12/15 برابر با 2020/08/05
  • Share on Google+

حديده - 15 ذوالحجه 1441هـ برابر با 05 اوت 2020م - واس
مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان به کار اجراى پروژه آب و محيط زيست در بخش خوخه استان حديده يمن ادامه مى دهد.
در روزهاى 23 تا 29 ژوئيه 2020 ميلادى بيش از 288 هزار ليتر آب آشاميدنى و بيش از 441 هزار ليتر آب سالم به مخازن آب اين بخش پمپاژ شده، و زباله ها و پسماندهاى اردوگاههاى پناهجويان در خوخه به زباله دانهاى مخصوص انتقال داده شده، و کار ضدعفونى و شستشوى اين اردوگاهها به صورت مستمر انجام مى شود.
اين پروژه در چارچوب برنامه هاى انسان دوستانه پادشاهى عربستان سعودى از طريق مرکز ملک سلمان براى برادران رنج ديده يمنى اجرا شده است.
// انتهاى پيام //
17:07 LOCAL TIME 14:07 GMT
0018