مركز جهانى گفتگوى ملک عبدالله در سازماندهى چهارمين نشست مشورتى اقليمى در منطقه ى آسيار شركت كرد

چهار شنبه 1441/12/15 برابر با 2020/08/05
  • Share on Google+

رياض - 15 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 05 اوت 2020 م - واس
نشست مشورتى اقليمى مقامات مؤسسات دينى، سياست گذاران، و كارشناسان آسيايى امروز در وين فعاليت هاى مجازى خود را با شركاى انجمن هاى ارزش هاى دينى و مركز گفتگوى (KAICIID)، و سازمان ملل متحد در ائتلاف تمدن ها (UNAOC)، و انجمن ارزش هاى دينى گروه بيست، و كميته ى ملى پيگيرى ابتكارعمل خادم حرمين شريفين براى گفتگوى بين اتباع اديان و فرهنگ ها كه قرار است قبل از برگزارى نشست گروه بيست در ماه اكتبر آينده در رياض برگزار شود، را پايان داد، اين نشست در راستاى مشورت هايى است كه طرف هاى برگزار كننده آن با كارشناسان و ارگان هاى دينى فعّال در آسيا براى بررسى راه حل هاى مجموعه اى از مسائل اولويت دار در منطقه برگزار مى شود، از جمله پرسش هاى: چگونه مقامات مؤسسات دينى مى توانند سياست گذاران را در تقويت مقابله اقليمى با بيمارى همه گير كرونا (كويد - 19) ياروى رسانند، و در توصيه هاى سياست هاى عمومى مساهمت داشته باشند، و اين بر اساس حمايت هاى تعدادى از سازمان هاى ارزش هاى دينى و انسانى در آسيا مى باشد.
در اين نشست محققان شركت كننده ليستى از مسائل مخصوص به ارزش هاى دينى در گروه بيست براى سال جارى را طبق اولويت هاى كشورهاى ميزبان در (عربستان سعودى) بررسى كردند، اين مسائل اساسى شامل: مسائل زنان، و جوانان براى تمكين انسان و فراهم آوردن شرايطى كه همگان بخصوص زنان، و جوانان براى زندگى و كار و شكوفايى فراهم آورند، به علاوه تغييرات آب و هوايى، و محافظت از كره زمين در طى تقويت تلاش هايى كه استراتژيک جزئى و طولانى مدت براى مشاركت در ابتكارات و ارائه فناورى، و پيشنهادهاى ليست توصيه ها در اختتاميه ى نشست جهانى كه قرار است در رياض برگزار شود، خواهد بود.
استاد فيصل بن معمر دبيركل مركز گفتگوى جهانى در سخنان مراسم افتتاحيه ى اين نشست تلاش هاى مركز جهانى (KAICIID) را در تقويت گفتگو و به كار گرفتن آنها در معالجه ى مجموعه ى واسعى از چالش هاى روبرو شده ى كليه ى خانواده بشرى را ارائه داد، وى خاطرنشان كرد كه سبب اساسى كه باعث مى شود مركز جهانى گفتگو بى نظر باشد اينست كه سازمان جهانى يكتايى است كه برنامه ها، ابتكارعمل ها و سياست هاى آن توسط مقامات دينى برنامه ريزى و اجراء مى شود، و اين براى ايجاد راهكارهاى دسته جمعى و اجراى آنها به هدف تقويت پايه هاى اجتماعى در بيش از 50 دولت جهان مى باشد.
// انتهاى پيام //
18:45 LOCAL TIME 15:45 GMT
0023