كميته ى عالى كمک رسانى در لبنان از كشورمان براى كمک رسانى هاى بشردوستانه اضطرارى تشكر كرد

روز شنبه 1441/12/18 برابر با 2020/08/08
  • Share on Google+

بيروت - 1٨ ذو الحجه 1441 هـ برابر با 0٨ اوت 2020 م - واس
سرلشكر محمد خير دبيركل كميته ى عالى كمک رسانى در لبنان از كشورمان به رهبرى خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - براى كمک رسانى هاى اضطراى كه مركز امداد رسانى ملک سلمان در راستاى همبستگى با ملت لبنان در انفجار بندر لبنان، تشكر و قدردانى كرد.
وى بعد از وصول هواپيماى حامل كمک هاى سعودى به جمهورى لبنان در مصاحبه اى با روزنامه نگاران از روابط تاريخى بين دو كشور برادر قدردانى كرد، و گفت: "اين بار اول نيست كه عربستان سعودى دست خير بسوى لبنان در زمان جنگ و صلح دراز مى كند، بلكه لبنان را هنگام بازسازى يارى رسانده، و امروز بار ديگر در كنار سختى هاى لبنان ايستاده است".
// انتهاى پيام //
16:10 LOCAL TIME 13:10 GMT
0006