وصول سومين هواپيماى كمک رسانى مركز امداد رسانى ملک سلمان در لبنان ضمن خط هوايى براى كمک رسانى به انفجار بندر بيروت

روز شنبه 1441/12/18 برابر با 2020/08/08
  • Share on Google+

بيروت - 18 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 08 اوت 2020 م واس
سومين هواپيماى كمک رسانى مركز امداد رسانى ملک سلمان ضمن خط هوايى كمک رسانى توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان جهت كمک رسانى به آسيب ديدگان انفجار بندر بيرون وارد بيروت پايتخت لبنان شد، ارسال اين كمک ها طبق دستوارت خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ارسال شده است.
اين هواپيما كه در فرودگاه بين المللى رفيق الحريرى در بيروت به زمين نشست، حاوى دستگاه هاى تنفس مصنوعى، تجهيزات اتاق مراقبت هاى ويژه در بيمارستان ها، پمپ هاى وريدى الكترونيكى، لوازم كمک رسانى هاى اوليه، انواع مختلف دارو و آنتى بيوتيک، مسكن ها، مواد ضدعفونى كننده، مواد آزمايشگاهى و پزشكى، مواد غذايى، لوزام اسكان دهى، پتو، چادر، لوازم آشپرزى، و غيره مى باشد، وى افزود: از آغاز اين پروژه تا كنون مجموع اين محموله ها به 200 تن رسيده است.
اين كمک هاى مركز امداد رسانى ملک سلمان با سرپرستى اين مركز در لبنان و با هماهنگى سفارت خادم حرمين، و مقامات محلى، و مؤسسات جامعه ى مدنى در بيروت توزيع مى شود، بطوريكه مقدار نيازهاى، و اولويت بندى ها اين محموله براى رسيدن سريع آن به نيازمندان جهت كاهش تأثيرات اين فاجعه ى برادران لبنانى در نظر گرفته خواهد شد.
// انتهاى پيام //
16:11 LOCAL TIME 13:11 GMT
0007