اتحادیه پارلمانی عرب مصادرۀ بخش هایی از مسجد ابراهیمی توسط رژیم اشغالگر را محکوم کرد

یکشنبه 1441/12/19 برابر با 2020/08/09
  • Share on Google+

عَمّان - 19 ذوالحجه 1441هـ، برابر با 09 اوت 2020 م - واس
اتحادیه پارلمانی عرب، امروز مصادرۀ بخش هایی از مسجد ابراهیمی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی را محکوم کرد.
در بیانیۀ منتشر شده از سوی این اتحادیه آمده که رژیم اشغالگر هر روز به فکر انجام رفتارهای تحریک آمیزی است که منطقه را به تنش و بی ثباتی مزید سوق می دهد.
اين اتحادیه عربی، سازمان ملل و اتحادیه های پارلمانی منطقه ای و بین المللی را به تحمل مسئولیت هایشان در قبال لطمه زدن به اماکن مقدسه، فراخواند.
اتحادیه پارلمانی عرب، همچنین کشورهای عربی و اسلامی را به اتخاذ موضع قاطع جهت اِعمال فشار بر رژیم اشغالگر به خاطر متوقف کردن فوری رفتارهای تحریک آمیز، دعوت کرد.
این اتحادیه در عین حال، حمایت مطلق خود از ملت صبور و مقاوم فلسطین را که به دفاع از سرزمین و مقدسات خود می پردازد؛ اعلام نموده و از ایستادگی قهرمانانه آن در برابر رفتارهای رژیم اشغالگر قدردانی کرد.
// انتهای پیام //
10:03 LOCAL TIME 07:03 GMT
0001