هواپيماى حامل چهارمين محموله كمک هاى سعودى به آسيب ديدگان انفجار بيروت وارد لبنان شد

یکشنبه 1441/12/19 برابر با 2020/08/09
  • Share on Google+

بيروت - 19 ذوالحجه 1441 هـ برابر با 09 اوت 2020 م واس
چهارمين هواپيماى کمک هاى سعودى به آسيب ديدگان انفجار بندر بيروت كه درعمل به دستور خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل‌سعود، از طريق مرکز امدادرسانى ملک سلمان به لبنان ارسال شده بود، به اين کشور رسيد.
اين هواپيما كه در فرودگاه بين المللى رفيق الحريرى در بيروت به زمين نشست، حاوى دستگاه هاى تنفس مصنوعى، تجهيزات اتاق مراقبت هاى ويژه در بيمارستان ها، پمپ هاى وريدى الكترونيكى، لوازم كمک رسانى هاى اوليه، انواع مختلف دارو و آنتى بيوتيک، مسكن ها، مواد ضدعفونى كننده، مواد آزمايشگاهى و پزشكى، مواد غذايى، لوزام اسكان دهى، پتو، چادر، لوازم آشپرزى، و غيره مى باشد، وى افزود: از آغاز اين پروژه تا كنون مجموع اين محموله ها به 290 تن رسيده است.
اين كمک هاى مركز امداد رسانى ملک سلمان با سرپرستى اين مركز در لبنان و با هماهنگى سفارت خادم حرمين، و مقامات محلى، و مؤسسات جامعه ى مدنى در بيروت توزيع مى شود، بطوريكه مقدار نيازهاى، و اولويت بندى ها اين محموله براى رسيدن سريع آن به نيازمندان جهت كاهش تأثيرات اين فاجعه ى برادران لبنانى در نظر گرفته خواهد شد.
// انتهاى پيام //
11:29 LOCAL TIME 08:29 GMT
0003