نگهداری دوره ای کعبه مشرفه توسط اداره عملیات و نگهداری در ریاست امور حرمین شریفین انجام شد

یکشنبه 1441/12/19 برابر با 2020/08/09
  • Share on Google+

مکه مکرمه - 19 ذوالحجه 1441هـ برابر با 09 اوت 2020م - واس
اداره عملیات و نگهداریِ معاونت امور فنی و خدمات در کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی، کار تعمیر و نگهداری دوره ای کعبه مشرفه را به پایان رساند.
محسن السلمی، مدير اداره عمليات و نگهداری در معاونت امور فنی و خدمات، خاطرنشان کرد که ریاست امور حرمین شریفین فعالیت های متعلق به نگهداری و تعمیرات دوره ای کعبه مشرفه را با استفاده از جدیرترین فناوریها و مطابق استانداردهای جهانی انجام می دهد.
وی افزود: کار تعمیر و نگهدار دوره ای کعبه؛ دیوارهای بیرونی و مرمت ترک ها دیوارها با استفاده از مواد باکیفیت، و تذهیب دوبارۀ حلقه های كه برای بستن و تثبيت پردۀ کعبه استفاده می شود را شامل می گردد.
// انتهای پیام //
12:03 LOCAL TIME 09:03 GMT
0004