اتحاديه عرب: ديدار ابوالغيط از بيروت تأكيدى بر آمادگى اين اتحاديه جهت جمع آورى كمک هاى عربى براى لبنان است

یکشنبه 1441/12/19 برابر با 2020/08/09
  • Share on Google+

قاهره - 19 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 09 اوت 2020 م - واس
آقاى حسام زكى معاون دبيركل اتحاديه عرب اظهار داشت: ديدار ابوالغيط از بيروت كه امروز به پايان رسيد، اهداف خود را از لحاظ اظهار همبستگى اتحاديه عرب با لبنان و ملت آسيب ديده ى آن در انفجار بيروت بدست آورده است، به علاوه تأكيد همه ى مقامات لبنانى براى آمادگى اين اتحاديه جهت جمع آورى كمک هاى عربى از طريق مجموعه ى كار مشترک عربى براى كمک رسانى به فاجعه ى لبنان در همه زمينه ها مى باشد.
دبيرخانه ى اين اتحاديه در بيانيه ى امروز خود اظهار داشت: دبيركل اتحاديه كشورهاى عربى كوشش نمود تا از طريق ديدار با مقامات لبنانى آمادگى اين اتحاديه براى مشاركت در فعاليت هاى تحقيقاتى و بررسى چگونگى وقوع اين حادثه را ابراز كند، وى خاطرنشان كرد: آقاى ابوالغيط در طى اين ديدار و در گفتگوهاى خود در مورد اين مسئله تأكيد كرد كه هدف روشن سازى حقيقت بصورت كامل و جدى، و ارائه آن در برابر افكار عمومى مردم لبنان است.
وى اظهار داشت: يکى از مباحث كلى مطرح شده در جريان اين بازديد، با توجه به قطب بندى که کشور در حال تجربه آن است و بحران عظيم اقتصادى و مالى که جريان دارد، مربوط به شرايط سياسى لبنان مى باشد، وى خاطرنشان كرد: پيام دبيرکل اتحاديه عرب در طول ديدارش مبنى بر لزوم توافق خود لبنان ها بر سر مجموعه اى از موارد است که مى توانند شدت اوضاع را کاهش دهد، و لبنان را از شر تنش هاى شديد منطقه اى دور سازد، و در وهله اول اهداف لبنان را نسبت به محيط عربى خود برجسته کند.
//انتهاى پيام//
19:08 LOCAL TIME 16:08 GMT
0017