مركز امداد رسانى ملک سلمان چهارمين و پنجمين محموله ى كمک هاى پزشكى مقابله با ويروس كرونا را به وزارت بهداشت يمن تحويل داد

سهشنبه 1441/12/21 برابر با 2020/08/11
  • Share on Google+

سيئون - 21 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 11 اوت 2020 م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز در شهر سيئون واقع در استان حضرموت يمن، چهارمين و پنجمين محموله ى كمک هاى پزشكى مقابله با ويروس جديد كرونا "كويد - 19" را به وزارت بهداشت جمهورى يمن جهت استفاده همه استان هاى اين كشور در راستاى برنامه ى ملى امداد دارويى، تحويل داد.
چهارمين و پنجمين محموله اى كه تحويل داده شده، شامل: ماسک هاى پزشكى، محلول هاى داخل وريدى، و پمپ هاى تزريق داخل وريدى، و همچنين دوربين هاى حرارتى براى نظارت اپيدميولوژيک به منظور پشتيبانى و بهبود قابليت هاى وزارت بهداشت و اسكان جمهورى يمن در راستاى مقابله با شيوع ويروس کرونا مى باشد.
بعد از تحويل اين محموله آقاى عصام حبريش الكثيرى معاون استاندار حضرموت در امور شهرستان هاى "الوادى و الصحراء" از كشورمان به خاطر اين كمک هاى سخاوتمندانه از طريق مركز امداد رسانى ملک سلمان براى حمايت از بخش بهداشت در يمن، جهت مقابله كردن با اين بيمارى همه گير تشكر و قدردانى كرد.
از سوى ديگر دكتر هانى خالد العمودى مدير دفتر وزارت بهداشت و اسكان يمن خرسندى خود را براى تحويل چهارمين و پنجمين محموله ى كمک هاى پزشكى ابراز داشت، و خاطرنشان كرد: اين دستگاه ها بسيار با ارزش و داراى اهمين فراوانى هستند، و در بخش بهداشت نياز فورى به آنها داريم، و به متخصصان و تيم هاى پزشكى مقابله با اين ويروس كمک فراوانى خواهد كرد.
اين كمک ها در راستاى اجرايى دستورات خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و شاهزاده وليعهد - حفظهما الله - براى همبستگى با كشورهاى دوست و برادر آسيب ديده از اين بيمارى همه گير مى باشد.
// انتهاى پيام //
16:46 LOCAL TIME 13:46 GMT
0015